Souhlas se zpracováním osobních údajů - zájemce o newsletter

Sportisimo s.r.o., se sídlem Řevnická 170/4, 155 21, Praha 5 - Třebonice, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675 (dále jen „Prodávající“).

Prodávající provozuje kamenné prodejny a e-shopy ohledně prodeje sportovního zboží.

 

  1. Zájemce o zasílání obchodních sdělení/newsletterů zaškrtnutím políčka, kterým projevil zájem o zasílání obchodních sdělení/newsletterů a uvedením svého jména, adresy, e-mailové adresy, popř. telefonního čísla, souhlasí se zpracováním osobních údajů a s jejich dále uvedeným použitím. Prodávající bude zpracovávat veškeré mu zájemcem sdělené údaje, a to zejména:
                     - jméno a příjmení
                     - e-mail
                     - telefonní číslo
                     - adresa.

 

2. Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení („Souhlas pro marketingové účely“), a to po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv jednoduchým způsobem ukončit/odhlásit a Vaše uvedené údaje budou z databází odstraněny, a to například zasláním dopisu, e-mailu na e-mailovou adresu eshop@klimatex.cz, proklikem na odkaz v obchodním sdělení, prostřednictvím sms či jiným vhodným způsobem. Obchodní sdělení mohou být zasílána ohledně veškerého předmětu obchodní činnosti Prodávajícího.

 

3. Souhlas pro marketingové účely zahrnuje zejména souhlas s:
                     - zasíláním obecných obchodních sdělení,
                     - zasíláním uživatelsky přizpůsobených obchodních sdělení/cílená reklama,
                     - zasíláním informací o soutěžích (spotřebitelských),
                     - zasíláním dotazů o spokojenosti a hodnocení Prodávajícího, nákupu či Zboží,
                     - zasíláním jiných sdělení, dotazů či žádostí související se zkvalitněním či kontrolou poskytovaných služeb nebo prodeje Zboží a průzkumu mínění kupujícího jako zákazníku – vždy ve vztahu ke Zboží/službám Prodávajícího.

 

4. Prodávající bude s osobními údaji nakládat vždy v souladu s platnými právními předpisy.

 

5. Zpracování osobních údajů provádí Prodávající, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i jiní zpracovatelé, a to zejména:
                     - Poskytovatel marketingových služeb společnost Exponea CZ, s.r.o, IČ: 05927927, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00, Praha 8,
                     - Poskytovatelé přepravních služeb,
                     - Poskytovatelé příslušných databázových, analytických či softwarových systémů, služeb a aplikací splňující podmínky ochrany osobních údajů.
Osobní údaje může Prodávající převést na servery umístěné mimo ČR nebo do poboček či jiných důvěryhodných společností třetích stran z jiných zemí, které zpracovávají osobní informace.

 

6. K ochraně osobních údajů využije Prodávající všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž bude vyžadovat také od všech třetích stran, kteří budou osobní údaje zpracovávat.

 

7. V případě, že má zájemce jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může Prodávajícího kdykoliv kontaktovat.

 

8. Zájemce má v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů právo:
                         - požadovat po Prodávajícím informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
                         - vyžádat si u Prodávajícího přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
                         - požadovat po Prodávajícím výmaz osobních údajů,
                         - na přenositelnost údajů k jinému subjektu,
                         - požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
                         - vznést námitku u Prodávajícího ohledně zpracování jeho osobních údajů,
                         - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz),
                         - na soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy.

 

10. Prodávající tímto informuje zájemce, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000 (www.uoou.cz), registrační číslo subjektu/Prodávajícího je 00032409.

 

11. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele, přičemž kupující bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.

 

12. Další údaje o ochraně osobních údajů mohou být uvedeny jinde na Stránkách.